Lista e lejeve të përdorimit/certifikatat e përdorimit për vitet 2014-2019

 

 Lista e ndërtesave që posedojnë leje ndërtimore, por nuk janë të pajisura me Leje/Certifikatë Përdorimi

 

  Certifikatë e përdorimit 05-391/02-234635/22

 

  Certifikatë e përdorimit 05-391/02-238092/23

 

  Certifikatë e përdorimit 05-391/02-213267/23

 

  Certifikatë e përdorimit 05-391/02-152407/22

 

  Certifikatë e përdorimit 05-391/02-145530/22

 

  Certifikatë e përdorimit 05-391/02-1819/24

 

  Certifikatë e përdorimit 05-391/02-130701/22

 

  Certifikatë e përdorimit 05-391/02-130692/22

 

   Certifikatë e përdorimit 05-391/02-182872/23

 

   Certifikatë e përdorimit 05-391/02-234924/23

 

   Certifikatë e përdorimit 05-391/02-150519/23

 

   Certifikatë e përdorimit 05-391/02-230558/23

 

   Certifikatë e përdorimit 05-391/02-32607/24

 

   Certifikatë e përdorimit 05-391/02-17293/24

 

   Certifikatë e përdorimit 05-391/02-149292/23

 

   Certifikatë e përdorimit 05-391/02-149291/23

 

   Certifikatë e përdorimit 05-391/02-228719/23

 

   Certifikatë e përdorimit 05-391/02-187072/23

 

   Certifikatë e përdorimit 05-391/02-226604/23

 

  Certifikatë e përdorimit 05-391/02-225076/23

 

  Certifikatë e përdorimit 05-351/04-204754/23

 

   Certifikatë e përdorimit 05-391/02-15996/24

 

  Certifikatë e përdorimit 05-391/02-271790/22

 

  Certifikatë e përdorimit 05-391/02-287150/17

 

   Certifikatë e përdorimit 05-391/02-228724/23

 

  Certifikatë e përdorimit 05-391/02-73874/23

 

  Certifikatë e përdorimit 05-391/02-214781/23

 

  Certifikatë e përdorimit 05-391/02-206292/23

 

  Certifikatë e përdorimit 05-391/02-206284/23

 

  Certifikatë e përdorimit 05-351/01-62005/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-351/01-137776/23

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-226380/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-204762/23

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-138341/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-120643/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-68319/23

 

  Certifikatë e përdorimit 05-391/02-24037/23

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-8865/23

 

 Certifikatë e përdorimit 05-351/04-137725/23

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-208331/23

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-266081/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-167060/20

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-51540/23

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-274542/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-351/04-150105/23

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-241530/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-92883/23

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-92882/23

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-275221/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-142442/23

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-105998/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-14870/23

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-251869/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-66508/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-68854/23

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-259161/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-351/04-31667/23

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-236742/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-51936/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-19706/23

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-247269/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-226605/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-127693/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-276527/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-262295/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-103526/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-213032/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-140799/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-248766/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-248785/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-233414/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-229590/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-217425/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-217397/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-256867/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-220242/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-137161/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-243767/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-239355/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-278412/21

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-199453/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-223288/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-222387/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-351/04-108134/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-82835/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-218951/21

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-96923/21

 

 Certifikatë e përdorimit 05-392-24587/13

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-53617/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-28152/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-277714/21

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-270484/21

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-266596/21

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-265738/21

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-263087/21

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-261424/21

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-258814/21

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-256450/21

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-247846/21

 

 Vendim për korrigjimin e aktit administrativ "Certifikatë e përdorimit" 05 nr. 391/02-199081/21 dt. 28.02.2022

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-190986/21

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-177289/21

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-120558/21

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-111265/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-104634/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-76762/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-65527/22

 

  Certifikatë e përdorimit 05-391/02-54588/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-47438/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-54749/22

 

 Vendim për korrigjimin e aktit administrativ "Certifikatë e përdorimit" 05 nr. 391/02-169340/21 dt. 14.09.2021

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-43489/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-31672/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-13688/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-035/04-74374/22

 

 Certifikatë e përdorimit 05-035/01-69381/21

 

 Certifikatë e përdorimit 05-035/04-16159/21

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-217772/21

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-214066/21

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-11251/21

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-102933/21

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-101012/21

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-86996/21

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-85830/21

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-94732/21

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-67359/21

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-14865/21

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-73980/21

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-192405/20

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-191915/20

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-192417/20

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-182564/20

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-191910/20

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-116881/20

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-136376/20

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-160628/20

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-149745/20

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-138899/20

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-167047/20

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-121981/20

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-116947/20

 

 Certifikatë e përdorimit 05-351/04-124405/20

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-100401/20

 

 Certifikatë e përdorimit 05-351/04-89225/20

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-298705/19

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-292588/19

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-91027/19

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-50888/20 

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-27769/20 

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/04-303431/19/1

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-167529/19

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-155023/19

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-151594/19

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-78498/19

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-111587/19

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-120694/19

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-95570/19

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-073923/18

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-69575/19

 

  Certifikatë e përdorimit 05-391/02-78563/19

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-63130/19

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-60357/19 

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0303379/18 

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-48932/19 

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-53683/19 

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0206141/18

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0027033/18

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0035854/18

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0127980/18

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0137294/17

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0235112/18 

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0084904/18 

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0276321/18 

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0296731/18 

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0065198/18 

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0091068/18