Sektori i Urbanizmit është pjesë e Drejtorisë së Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit. Sektori është përgjegjës për lëshimin e kushteve dhe lejeve të ndërtimit në Komunën e Prishtinës, në përputhje me dokumente të vlefshme të Planifikimit Hapësinor dhe për Ndërtim.Aktet që lëshohen nga ky sektor:

 

  • Kushtet e ndërtimit,
  • Lejet e ndërtimit,
  • Lejet  për ndërrim të destinimit,
  • Pëlqimet e ndryshme sa i përket ndërtimeve.
Për të parë Lejet Ndërtimore të lëshuara KLIKO KËTU.

 

UDHËZUES PËR QYTETARË