Bardh Krasniqi u lind në Prishtinë dhe u rrit në lagjen Taslixhe.

Mësimin fillor e ka ndjekur në Prishtinë, në shkollën “Gjergj Fishta”, kurse atë të mesëm në “Kolegjin Ciragan” të Stambollit. Studimet i ka përfunduar në degën - Administrim i Biznesit në “Univesitetin Fatih” të Stambollit nga viti “2007-2010”. Po ashtu ka përfunduar shkollën profesionale në AUK, atë të “Akademisë së Cisco's”, në të cilën u certifikua me titullin Inxhinier i Rrjetave Telekomunikuese. Bardhi ka punuar në Kompaninë 3CIS për 9 vite, duke qenë pjesë e implementimit të rrjetave 3G dhe 4G për disa prej telefonive më të mëdha në botë, siç është VODAFONE UK, TELLABS, AT&T USA, etj. Është themelues i disa prej kompanive tash e 10 vite, si dhe ka menaxhuar shumë projekte brenda dhe jashtë shtetit.

Në dhjetor të vitit 2022 është përzgjedhur dhe mban pozitën e kryeshefit në Ndërmarrjen publike lokale “Sport Marketing”. Është pasionant i gjuhëve të huaja dhe flet rrjedhshëm pesë gjuhë. 

Në Prishtinë dhe në Kosovë, njihej si njëri ndër talentët më të mëdhenj të gjeneratës së tij në sportin e basketbollit, ku për shumë vite djersiti fanelat e shumë klubeve vendore dhe ndërkombëtare duke qenë edhe pjesë e përfaqësueses së Kosovës në basketboll.

Bardhi është i martuar dhe është baba i dy vajzave.

Email: bardh.krasniqi@rks-gov.net

Tel: 038-230-900

 

 

Drejtoria e Sportit


Drejtoria e Sportit në kuadër të kompetencave dhe autorizimeve, është përgjegjëse dhe ushtron aktivitete të planifikuara, duke udhëhequr me resurset (burimet) lokale sportive të Komunës së Prishtinës;

Planifikon dhe propozon parallogaritë buxhetore të Drejtorisë, në kuadrin e organizatës buxhetore, të administratës komunale;

Organizon dhe përkujdesjet për shënimin e datave me rëndësi dhe vlerave të dëshmuara sportive të Komunës së Prishtinës.

Organizon debate, tryeza me shoqërinë civile, klubet sportive, organet shtetërore dhe individë sportivë, me qëllim të avancimit, zhvillimit dhe promovimit të fushës së sportit në Komunën e Prishtinës;

Në përputhje me përgjegjësitë ligjore, udhëheq me fushat sportive komunale, me Stadiumin e qytetit etj.;

Përpilon, rishikon dhe ndryshon planet dhe veprimet juridike të raporteve juridiko-civile kontraktuale, në lidhje me objektet dhe fushat sportive në komunën e Prishtinës;

Bashkëpunon me ministrinë e linjës për realizmin e projekteve në fushën e sportit;

Kujdeset për të gjitha objektet dhe fushat sportive të Komunës së Prishtinës. Drejtoria e Sportit, së bashku me MKRS-në dhe donatorë, kujdeset për mirëmbajtjen e Stadiumit të qytetit dhe fushave të tjera sportive të Komunës së Prishtinës;

Ushtron, promovon dhe nxit bashkëpunimin me qytete të tjera të Republikës së Kosovës dhe me shtete të tjera, në përputhje me politikat e jashtme të shtetit të Kosovës, për të mundësuar integrim të mirëfilltë të sportit dhe këmbim përvojash në interes të zhvillimit të sportit në përgjithësi;

Hulumton dhe ofron përkrahje në fushat e sportit për klube, shoqata dhe individë me aftësi të posaçme kreative, dhe ofron mbështetje me transparencë të plotë dhe pa kurrfarë diskriminimi;

Kryen edhe punë të tjera në bazë të ligjeve të aplikueshme në kuadër të fushë-veprimtarisë së Drejtorisë.