Kërkesa për qasje në dokumentet zyrtareLigji për qasje në Dokumentet ZyrtarePersonat kontaktues për qasje në Dokumente Zyrtare:

 

Arlinda Kastrati                                         e-mail:  arlinda.kastrati@rks-gov.net        

Tel: 038/230-900

                                        
Nefi Krasniqi                                               e-mail:  nefi.krasniqi@rks-gov.net                 

Tel: 038/230-900 lok: 1089                                             

 

 

RAPORTET

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Janar - Dhjetor 2023

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Janar - Dhjetor 2022

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Janar - Dhjetor 2021 

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Janar - Dhjetor 2020

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Korrik - Dhjetor 2020 

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Janar - Qershor 2020  

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Tetor - Dhjetor 2019  

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Korrik - Shtator 2019 

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Prill - Qershor 2019 

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Janar - Mars 2019

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Janar - Dhjetor 2018

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Korrik - Shtator 2018 

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Prill - Qershor 2018

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Janar - Mars 2018

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Janar - Dhjetor 2017

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Korrik - Shtator 2017

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Prill - Qershor 2017

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Janar - Mars 2017

 

Raport vjetor lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Viti 2016

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Korrik - Shtator 2016