Granit Rugova je rođen u Prištini, 13. novembra 1985. Godine

Ima obogaćenu karijeru u oblasti elitne košarke, gde je za 18 godina osvojio mnoge šampionske titule i oborio mnoge rekorde dresom prištinskog kluba i reprezentacije Kosova.

Po završetku karijere aktivnog igrača, Granit se pridružio Košarkaškom savezu Kosova, u ulozi direktora kosovskih predstavnika, gde je izvesno vreme nakon osnivanja Jedinstvene lige obavljao funkciju V.D. izvršnog direktora Jedinstvene lige.

Što se tiče obrazovanja, diplomirao je menadžment i informatiku (Barchelor), a sertifikovan je od strane Međunarodne košarkaške federacije (FIBA), na programu FIBA TIME-OUT 2.0 (Sportski menadžment), Liderstvo i menadžment na Universitetu Northumbria të New Castle dhe Athletes Lifestyle (životni stil sportista) od TASS.

Trenutno obavlja funkciju direktora za sport u opštini Prištini.

E-mail: granit.rugova@rks-gov.net

Tel: 038-230-900

 

 

Direkcija Sporta


Direkcija sporta u sklopu svojih nadležnosti i ovlašćenja, je odgovorna i vrši planirane aktivnosti, upravljajući sa lokalnim sportskim resursima Opštine Prištine;

Planira i predlaže budžetske red mere, u sklopu budžetske organizacije, opštinske administracije;

Organizuje i stara se o označavanju važnih datuma i demonstriranim sportskim vrednostima Opštine Prištine.

Organizuje debate, okrugle stoleve sa javnim društvom, državne organe i sportske pojedince, kako bi se promovisalo polje sporta u Opštini Prištine.

U skladu sa našim zakonitim nadležnostima, upravlja sa sportskim područjem opštine, sa stadijumom grada itd.

Izrađuje, razmatra i menja planove i pravne akte pravnih-civilnih relacija ugovorene u vezi sa objektima i sportskim domenima u opštini Prištini;

Sarađuje sa Ministarstvom linije u ostvarivanju projekata u domenu sporta;

Stara se o svim objektima i sportskom području Opštine Prištine. Direkcija Sporta, zajedno sa MKOS-a i donatorima, stara se o održavanju Stadiona grada i ostalih sportskih terena Opštine Prištine;

On vrši, promoviše i podstiče saradnju sa drugim gradovima Republike Kosovo i drugim zemljama, u skladu sa spoljnom politikom države Kosova, kako bi se omogućila pravilna integracija sporta i razmena iskustava u interesu razvoja sporta u suštini;

Istražiti i pružati podršku u oblasti sporta za klubove, udruženja i pojedince sa posebnim kreativnim sposobnostima, i pruža potpunu transparentnost i bez bilo kakve diskriminacije;

obavlja i druge poslove na osnovu zakona na snazi u sklopu u okviru delatnosti Direkcije.