Sedište Direkcije: Priština, Stari objekat Opštine

Direktor Direkcije: Genc Bashota

Datum rođenja: 14.04.1965

Bračni status: Oženjen

Iskustvo: Genc Bašota je rođen u Prištini. Završio je studije u Ekonomskom Fakultetu u Prištini. Postuniversitetske studije je završio u Ekonomskom Fakultetu u Zagrebu “Ekonomske Analize i Planiranja”. Radio je kao predavač u Ekonomskom Fakultetu u Prištini. Nastavio je raditi u univerzitetu AAB u predmetu Makroekonomije. Ima iskustva i u privatnom sektoru i bio je priključen u upravljanju nekih od projekata osobito u polju investicija u industriji obrade i poljoprivrede, takođe i u transferu strane tehnologije.

 

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu, Odseku za menadžment i informatiku na Univerzitetu u Prištini. Ima dugogodišnje iskustvo u finansijskoj i menadžerskoj oblasti, gdje je viši poreski savjetnik u Grantu Thornton u Prištini od 2011. godine, poznat u mnogim zemljama Evrope i svijeta.

Kokaj tokom perioda 1995-2000. Godine u Švajcarskoj je pomagao kao socijalni radnik u opštini Pfne, Frauenfeld. Osnovna delatnost bila je prevođenje, smještanje izbjegličkih tražilaca azila iz bivše Jugoslavije u toj opštini. U periodu od 2004. do 2005. godine radio je u Raiffeisen banci kao službenik za odnose s potrošačima. Od 2006-2011 radio je u KEP-u kao finansijski službenik i u.d. u administraciji.

 

E-mail: genc.bashota@rks-gov.net

Tel: 038/230-900 lok 11 55 / 038 225 458

 

Radno vreme: počinje od 8:00 i završava se u 16:00

Prijem stranaka: četvrtak od 14:00-16:00

 

 

Direkcija strateškog planiranja i održivog razvoja

 

Planira prostorni i urbani razvoj, prati i proučava prostorni razvoj unutar teritorije opštine (prema savremenoj metodologiji);

 

Izrađuje programe, opštinski razvojni plan, urbanistički plan i urbanističke regulativne planove naselja i drugih jedinica;

 

Pruža predloge i mišljenja o postupku za njihovo odobrenje i predlaže njihovu realizaciju;

Sakuplja, obrađuje i kompletira prostorno-razvojnu dokumentaciju, u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i drugim odredbama koji su sačinjene na osnovu zakona;

 

Sarađuje sa svim učesnicima u planiranju i razvoju grada i opštine za izradu prostornih planova; 

 

Bavi se sa urbanističkim i ruralnim planiranjem opštine i korišćenjem zemljišta;

 

Sarađuje na konceptu rešenja i sadržaja urbanističkih regulacionih planova;

 

Izrađuje programe, projektne zadatke, uz pomoć odabranih stručnjaka za organizovanje urbanističkih- arhitektornskih konkursa na lokalnom i međunarodnom nivou;

 

Koordinira i upravlja prikupljanjem podataka GIS-a od drugih organizacija i direkcija Opštine;

 

Koordinira i upravlja poslovima institucija Skupštine opštine u vezi sa vođenjem evidencije za imenovanje puteva;

 

U koordinaciji sa Direkcijom Javne Službe, Odbranu i Spašavanje odlučuje o izdavanju dozvola za prevoz ne-javnih prevoznicima;

 

Obavlja i druge poslove u skladu sa važećim zakonima u okviru aktivnosti Direkcije.

 

 

U cilju ostvarivanja funkcija definisanih važećim zakonskim odredbama, Direkcija za strateško planiranje i održivi razvoj je organizovana sledećim sektorima:

 

1. Sektor za strateško planiranje;

2. Sektor za održivi razvoj;

3. Sektor sporta;

4. Sektor životne sredine i efikasnosti.