Mimoza Sylejmani je rođena u Prištini, 28. februara 1979. godine.

Završila je univerzitetske studije na Univerzitetu u Prištini „Hasan Priština“ u Prištini, na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu, odsek Arhitektura, u zvanju diplomirani inžinjer arhitekture (dipl. ing. arh,).

Svoj praktičan rad započela je 2000. godine angažovanjem na projektu restauracije spomenika kulturnog nasleđa, gde je od posebnog značaja bila restauracija Hadum džamije u Opštini Đakovica, projekat realizovan u saradnji sa Univerzitetom Harvard.

U periodu 2001 - 2003. godine radila je kao koordinator u norveškoj kompaniji "NORWAY INVEST", gde se vršilo obezbeđenja objekata protivpožarne zaštite. Godine 2003. radila je kao stručnjak za vizioniranje opštine Suva Reka, u saradnji sa Tehničkim univerzitetom u Beču, gde je zbog uspeha projekta izložba održana u Beču (Austrija).

U periodu 2005 - 2007. bila je angažovana kao arhitekta u lokalnom arhitektonskom studiju, gde je bila uključena u različite projekte Evropske agencije za rekonstrukciju i razvoj.

2008. godine bila je angažovana kao ekspert na CHWB projektu za izradu regulacionih planova i razvojnih planova u opštini Junik, projekat realizovan u saradnji sa Univerzitetom „Polis“ u Tirani. 

U periodu 2008 - 2013, radila je kao ekspert za projektovanje različitih projekata iz oblasti arhitekture, u saradnji sa velikim kompanijama, bilo domaćim ili međunarodnim.

Takođe je bila angažovana i radila u nekoliko NVO za tretiranje javnih prostora u Opštini Prištine.

Osnivač je Kancelarije za urbanu regeneraciju u Opštini Priština, od 2014. do 2019. godine, a jedan mandat je bila odbornik u Skupštini opštine Priština i akcionar JLP „Pallati i rinise“ u Prištini.

Bila je deo više žirija, kao što su: konkurs za „Tržnicu knjiga”, konkurs za „Cvetnu pijacu”, festival „Archi Tech”, arhitektonski konkurs za „Caršiu” u kompleksu Stare Prištine. „i bila je vođa na konkursu za ustanovu za autizam i Daun sindrom u Prištini.

U periodu 2019-2022 bila je koordinator projekta u Javnom stambenom preduzeću i Opštini Prištine.

Trenutno obavlja funkciju direktora Direkcije za strateško planiranje i održivi razvoj u Opštini Prištine.

E-mail: mimoza.sylejmani@rks-gov.net