Adelina Sahiti je rođena u Prištini 1989 godine.

Studije Bachelor nivoa završila je 2011godine, na Univerzitetu Prištine „Hasan Priština“, na Filološkom fakultetu, Departman novinarstva, gde nastavlja postdiplomske studije.

Tokom svoje karijere, 12 godina uzastopno radila je u najprestižnijim medijima u zemlji, pokrivajući različite aktivnosti iz politike, društvenog i kulturnog života.

Od srednje škole radi za društvene svrhe, kao volonter i aktivista u humanitarnim organizacijama, kao što je Crveni krst Kosova, i drugim organizacijama koje deluju na teritoriji Prištine.

Socijalna pitanja, rodna ravnopravnost, dobrobit građana zajednice kojoj pripada, oduvek su bile teme za koje je ona posvećena

Završila je obuku i sertifikovana je za teme koje su se fokusirale na socijalnu zaštitu, upravljanje katastrofama, efektivnu prezentaciju i slično.

Trenutno je na poziciji Direktora Socijalne Zaštite Opštini Priština.

E-mail: adelina.sahiti@rks-gov.net

Tel: 038/230-900, lok: 1128

 

 

Prijem stranaka: svaki dan tokom radnog vremena.

Odgovornosti za socijalno blagostanje :

Direkcija socijalnog blagostanja, u skladu sa Zakonskim odredbama na snazi, kao i na osnovu strateških i političkih instrukcija Predsednika Opštine, u okviru njene delatnosti vrši i odgovorna je za preduzimanje specifičnih mera i aktivnosti za postizanje ciljeva socijalnih usluga Opštine Prištine.

Procenjuje lokalne potrebe za civilne usluge.

Izrađuje budžet, u skladu sa Lokalnim potrebama i zakonskim odredbama na snazi.

Implementira norme i standarde infrastrukture i ljudskih resursa u skladu sa zakonskim aktima usvojenim od strane centralnog nivoa.

Uspostavlja i prikuplja zajedničke uplate u uspostavljenom okviru od strane resornih ministarstva.

Utvrđuje lokalne prioritete i ciljeve zasnovane na informacijama, u skladu sa strategijom socijalnih usluga.

Pruža socijalne usluge i stara se o socijalnim slučajevima stanovništva na teritoriji Opštine.

Brižna je za pravo za posedovanje, razvoj i korišćenje imovine, sa ciljem pružanja socijalnog skloništa za osobe unutar teritorije Opštine.

Ima saradnju sa resornim ministarstvima za uspostavljanje i sprovođenje socijalne politike, za kategoriju ugrožene dece i  sve druge ugrožene grupe na lokalnom nivou , kroz CSR.

Vrši nadležnosti i  druge odgovornosti koje proizlaze iz specifičnih zakona, Statuta Opštine, podzakonskih i delegiranih akata od strane centralne vlade.

Prikuplja i analizira informacije u socijalom polju na lokalnom nivou.

Organizuje kampanje podizanja svesti sa vladinim i nevladinim organizacijama i razvija sporazume o saradnji socijalne oblasti.

Koordinira i nadgleda rad Centra za Socijalni Rad;

Izveštava o pružanju socijalnih usluga i opštinskih dostignuća u ovoj oblasti;

Predlaže nivo zakupnine i otvrdnjavanje stepene oslobađanje od zakupnine za prostorije u vlasništvu;

Izrađuje predloge za izuzeće od usluga za građane, ako su šeme zasnovane nad objektivnim kriterijumima koja su otvorene za javnosti i u skladu sa važećim zakonom;

Preduzeti korake za identifikaciju prirode i veličinu potreba za socijalnim i porodičnim uslugama na teritoriji Opštine.

Priprema godišnje planove za razvoj i napredak socijalnih i porodičnih usluga i održavanje statističkih podatka.

Brine se o pružanju skloništa za beskućnike;

Preduzima akcije da obezbedi dovoljno sredstva za kontinuirano profesionalne unapređenje socijalnih profesionalaca, kroz specifične obuke, u skladu sa važećim zakonskim aktima;

Obezbeđuje pružanje socijalnih i porodičnih usluga na teritoriji Opštine, u skladu sa utvrđenim  standardima od strane resornih ministarstva;

Procenjuje socio-porodične potrebe, na opštinskim nivou, i prati socijalnu situaciju na teritoriji Opštine;

Brine se o pružanju usluga socijalne pomoći i socijalnoj brizi porodicama koje su priključeni u socijalnoj pomoći putem CSR-a, u sladu sa važećim zakonima;

Pruža kvalitetne socio-porodične usluge za ugrožene kategorije stanovništva i zaštićene zakonom.

Pruža socijalne i porodične usluge na teritoriji Opštine, kroz aktivnosti Centra za socijalni rad (CSR), ili pružanje financijskih sredstava ili bilo kakvu drugu materijalnu pomoć nevladinim organizacijama uključenim u ovoj aktivnosti;

Sarađuje sa lokalnim i međunarodnim partnerima u cilju jačanja ljudskih kapaciteta i poboljšavanja kvaliteta socio-porodičnih usluga.

Sarađuje sa resornim ministarstvima u obezbeđivanju, distribuciju i održavanje statistika, informacija i poverljivosti svih porodica koja primaju socijalne i porodične usluge, u skladu sa važećim zakonima;

Obezbeđuje optimalno finansiranje za kontinuiranu obuku socijalnih profesionalaca, u cilju poboljšanja socio-porodičnih usluga.

Obavlja i druga posla, u skladu sa važećim zakonima u okviru delatnosti Direkcije.