Lulzim Fushtica je rođen u Prištini, 23. marta 1974. godine.

Univerzitetske studije završio je na Univerzitetu u Tirani, dok je postdiplomske studije završio na Evropskom koledžu - smer menadžment i na Albanskoj diplomatskoj akademiji – smer za Međunarodne odnose i diplomatiju.

Lulzim Fushtica pridružuje se našem timu nakon 25 godina iskustva u oblasti bezbednosti.

Od 1998-2004 bio je član Misije OSCE-a na Kosovu na poziciji Nacionalnog Službenika u Odeljenju za obuku.

2004. godine pridružio se  bivšoj školi Kosovske policijske službe kao zamenik Generalnog direktora, dok je od 2005-2009. godine služio kao prvi domaći Direktor Akademije za javnu bezbednost.

U periodu 2009-2017, radio je kao Lokalni konsultant za javnu bezbednost i Bezbednost zajednice pri ICITAP programu  Departmana pravde SAD-a kao poslanik u Ministarstvu za unutarnje poslove.

U periodu 2017-2019 g. Fuštica je služila kao Nacionalni Koordinator za Prevenciju Ekstremizma i Terorizma u kabinetu Premijera Kosova koji je delegirala Američka Ambasada.

U periodu 2019-2020 g. Fuštica je nastavila da radi kao lokalni savetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova za pitanja Javne Bezbednosti i integrisanog Upravljanja granice u okviru ICITAP programa Departmana  pravde SAD-a.

Tokom 2020-2021 g. Fuštica je obavljao funkciju Prvog Savetnika za Bezbednost Ministra Unutrašnjih Poslova, a takođe je i primarno odgovorno lice za pitanja prevencije ekstremizma i terorizma.

U 2021. g. Fuštica se pridružio Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM) kao Menadžer Programa za Prevenciju nasilnog Ekstremizma i Radikalizma.

Od 1. marta 2023. godine obavlja funkciju Direktora za Bezbednost i Vanredne   situacije, u Opštini Priština.

 

E-mail: Lulzim.fushtica@rks-gov.net

Asistent: albaton.bejta@rks-gov.net

 

Direkcija za bezbednost i vanredne situacije

Direkcija za bezbednost i vanredne situacije, u okviru nadležnosti, ovlašćenja i zakonskih odgovornosti, stara se o aspektu bezbednosti u urbanim i ruralnim delovima Glavnog grada, u saradnji sa Kosovskom policijom, Mesnim zajednicama i Bezbednosnim forumima u zajednici.

Izrada i ažuriranje planova i projekata od elementarnih nepogoda i drugih nepogoda, u skladu sa zakonima i administrativnim uputstvima sa centralnog i lokalnog nivoa;

Preduzima preventivne mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje posledica elementarnih nepogoda i drugih nepogoda;

Efikasno sprovođenje akata donetih od strane  Gradonačelnika Glavnog grada i Skupštine opštine koji se odnose na obezbeđivanje reda i mira i nesmetano odvijanje javnih radova.

Reagovanje na nastale situacije i preduzimanje zaštitnih mera, saniranje stanja izazvanog elementarnim nepogodama i drugim nepogodama i obezbeđivanje osnovnih uslova za život;

Organizuje formiranje dobrovoljnih jedinica vatrogasaca i drugih jedinica za slučajeve elementarnih nepogoda i drugih nepogoda u saradnji sa BPZ;

Stara se o obezbeđivanju raznih događaja kulturne, sportske i druge prirode u Glavnom gradu;

Brine o funkcioniranju sistema javnog alarma u slučajevima elementarnih nepogoda i drugih nepogoda, njihovo testiranje;

Primanje informacija od građana i drugih opštinskih institucija u centru za pozive 0800 122 33 i 0800 122 44, obrada i slanje što brže i efikasnije licu ili instituciji kojima su posvećene te informacije 24/7;

U hitnim slučajevima predlaže Gradonačelniku Opštine proglašenje vanrednog stanja i predlaže preduzimanje mera za snalaženje sa nastalom situacijom;

Upravljanje Projektima u oblasti Bezbednosti i Vanrednih situacija;

Mobilizacija i aktiviranje mehanizama, struktura i potencijala za reagovanje za zaštitu i spasavanje, angažovanje opštinskih preduzeća, preduzeća ugovorenih od strane opštine i drugih preduzeća za hitne intervencije u slučaju prirodne nepogoda i drugih nepogoda;

U saradnji sa Kosovskom policijom, pruzi neophodno obezbeđenje osnovnih i srednjih škola, opštinskih objekata i objekata od posebnog značaja.

Da preduzme mere za zaštitu imovine opštine kao i imovine kojom ona upravlja.

Brine se o bezbednosti različitih zajednica, uključujući i etničke, blisko sarađujući sa Kosovskom policijom i Forumima za Bezbednost Zajednice (Opštinski savet za bezbednost zajednice, Lokalni saveti za javnu bezbednost i Akcioni tim za bezbednost zajednice).

Ona brine o bezbednosti direkcija, posebno onih koje direktno služe građanima.

U slučajevima prirodnih nepogoda i drugih nepogoda bavimo se evakuacijom i skloništem građana iz zone opasnosti;

Brine o održavanju i funkcionisanju javnih skloništa;

Vrsi registraciju i pregled starih objekata,  zona i drugih visokorizične objekte i objekte pod zaštitom Kulturnog Nasleđa i dati saglasnost za rušenje starih objekata koji ugrožavaju živote građana.

Sarađuje sa drugim bezbednosnim i hitnim Institucijama: Kosovske Bezbednosne Snage, Kosovska Policija, AME, BPZ, KFOR-a;

Pruža sigurnost po potrebi i zahteva u bilo kojoj stvari koja nije izričito isključena iz nadležnosti Glavnog grada, ili nije dodeljena nekom drugom organu.

Po potrebi i zahtevu obezbeđuje i za aktivnosti  u oblasti delegiranih ovlašćenja, shodno članu 17. Zakona o lokalnoj samoupravi.