Adresa e selisë:

  Rr. Andrea Gropa Prishtinë

  Nr. i tel.:

  038 248-071
  038 229-171

  Email adresa zyrtare:

hortikultura@hotmail.com