Adresa e selisë:

Rr. 28 Nëntori, nr.181, Prishtinë

Nr. i tel.: 

038 541-780

Email adresa zyrtare:

info@termokos.org