Adresa e selisë:

  Rruga Bill Klinton p.n Prishtinë

  Nr. i tel.:

  038 55 33 11
  038 52 30 01

  Fax.: 038 55 32 08

Email adresa zyrtare:

info@npbanesore.com