Vendim - Emërohen anëtarët e bordit të drejtorëve të NPL "Kuzhina Qendrore" Sh.A

 

 Vendim për shpalljen e konkursit publik për katër (4) pozita për anëtarë të bordit të drejtorëve në NPL "Kuzhina Qendrore" Sh.A

 

 Konkurs për zgjedhjen e 4 anëtarëve në Bordin e Drejtorëve të NPL “Kuzhina Qendrore” Sh. A. Prishtinë

 

 Thirrja për mbledhjen e parë të Komisionit komunal të aksionarëve të NPL "Kuzhina Qendrore" Sh.A

 

 Mbahet mbledhja e parë e Komisionit të Aksionarëve të NPL "Kuzhina Qendrore"