QERSHOR 2021

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

MAJ 2021

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

PRILL 2021

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

MARS 2021

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

SHKURT 2021

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

JANAR 2021

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike për vitin 2020

 

DHJETOR 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

NËNTOR 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

TETOR 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

SHTATOR 2020 

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

GUSHT 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike 

 

KORRIK 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

QERSHOR 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

 

MAJ 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

 

PRILL 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

 

MARS 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

 

SHKURT 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

 

JANAR 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

Raporti vjetor i Drejtorisë së Shërbimeve Publike 2019

 

DHJETOR 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

NËNTOR 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

 

TETOR 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

 

SHTATOR 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

 

GUSHT 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

 

KORRIK 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

 

QERSHOR 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

 

MAJ 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

 

PRILL 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

 

MARS 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

 

SHKURT 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

 

JANAR 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike