Korniza afatmesme buxhetore për vitet 2024-2026

 

 Korniza afatmesme buxhetore për vitet 2024-2026

 

 Korniza afatmesme buxhetore për vitet 2023-2025

 

 Korniza afatmesme buxhetore për vitet 2023-2025

 

Korniza afatmesme buxhetore për vitet 2022-2024

 

 Korniza afatmesme buxhetore për vitet 2022-2024 

 

Korniza afatmesme buxhetore për vitet 2021-2023 

 

Korniza afatmesme buxhetore për vitet 2020-2022

 

Korniza afatmesme buxhetore për vitet 2019-2021

 

Korniza afatmesme buxhetore për vitet 2018-2020

 

Korniza afatmesme buxhetore për vitet 2016-2018