2024 

 

 Shpenzimet sipas muajve - Janar 2024

 

 Shpenzimet sipas muajve - Shkurt 2024

 

 Shpenzimet sipas muajve - Mars 2024

 

 Shpenzimet sipas muajve - Prill 2024

 

 Shpenzimet sipas muajve - Maj 2024

 

2023 

 

 Shpenzimet sipas muajve - Janar 2023

 

 Shpenzimet sipas muajve - Shkurt 2023

 

 Shpenzimet sipas muajve - Mars 2023

 

 Shpenzimet sipas muajve - Prill 2023

 

 Shpenzimet sipas muajve - Maj 2023

 

 Shpenzimet sipas muajve - Qershor 2023

 

 Shpenzimet sipas muajve - Korrik 2023

 

 Shpenzimet sipas muajve - Gusht 2023

 

 Shpenzimet sipas muajve - Shtator 2023

 

 Shpenzimet sipas muajve - Tetor 2023

 

 Shpenzimet sipas muajve - Nëntor 2023

 

 Shpenzimet sipas muajve - Dhjetor 2023

 

2022 

 

 Shpenzimet sipas muajve - Janar 2022

 

 Shpenzimet sipas muajve - Shkurt 2022

 

 Shpenzimet sipas muajve - Mars 2022

 

 Shpenzimet sipas muajve - Prill 2022

 

 Shpenzimet sipas muajve - Maj 2022

 

 Shpenzimet sipas muajve - Qershor 2022

 

 Shpenzimet sipas muajve - Korrik 2022

 

 Shpenzimet sipas muajve - Gusht 2022

 

 Shpenzimet sipas muajve - Shtator 2022

 

 Shpenzimet sipas muajve - Tetor 2022

 

 Shpenzimet sipas muajve - Nëntor 2022

 

 Shpenzimet sipas muajve - Dhjetor 2022

 

2021 

 

 Shpenzimet sipas muajve - Janar 2021

 

 Shpenzimet sipas muajve - Shkurt 2021

 

 Shpenzimet sipas muajve - Mars 2021

 

 Shpenzimet sipas muajve - Prill 2021

 

 Shpenzimet sipas muajve - Maj 2021

 

 Shpenzimet sipas muajve - Qershor 2021

 

 Shpenzimet sipas muajve - Korrik 2021

 

Shpenzimet sipas muajve – Gusht 2021

 

 Shpenzimet sipas muajve – Shtator 2021

 

 Shpenzimet sipas muajve - Tetor 2021

 

 Shpenzimet sipas muajve - Nëntor 2021

 

 Shpenzimet sipas muajve - Dhjetor 2021

 

2020

 

 Shpenzimet sipas muajve - Janar 2020

 

 Shpenzimet sipas muajve - Shkurt 2020

 

 Shpenzimet sipas muajve - Mars 2020

 

 Shpenzimet sipas muajve - Prill 2020

 

 Shpenzimet sipas muajve - Maj 2020

 

 Shpenzimet sipas muajve - Qershor 2020

 

 Shpenzimet sipas muajve - Korrik 2020

 

 Shpenzimet sipas muajve - Gusht 2020

 

 Shpenzimet sipas muajve - Shtator 2020

 

 Shpenzimet sipas muajve - Tetor 2020

 

 Shpenzimet sipas muajve - Nëntor 2020

 

 Shpenzimet sipas muajve - Dhjetor 2020

 

2019

 

 Shpenzimet sipas muajve - Janar 2019

 

 Shpenzimet sipas muajve - Shkurt 2019

 

 Shpenzimet sipas muajve - Mars 2019

 

 Shpenzimet sipas muajve - Prill 2019

 

 Shpenzimet sipas muajve - Maj 2019

 

 Shpenzimet sipas muajve - Qershor 2019

 

 Shpenzimet sipas muajve - Korrik 2019

 

 Shpenzimet sipas muajve - Gusht 2019

 

 Shpenzimet sipas muajve - Shtator 2019

 

Shpenzimet sipas muajve - Tetor 2019

 

 Shpenzimet sipas muajve - Nëntor 2019

 

 Shpenzimet sipas muajve - Dhjetor 2019

 

2018

 

 Shpenzimet sipas muajve - Janar 2018

 

 Shpenzimet sipas muajve - Shkurt 2018

 

 Shpenzimet sipas muajve - Mars 2018

 

 Shpenzimet sipas muajve - Prill 2018

 

 Shpenzimet sipas muajve - Maj 2018

 

Shpenzimet sipas muajve - Qershor 2018

 

 Shpenzimet sipas muajve - Korrik 2018

 

 Shpenzimet sipas muajve - Gusht 2018

 

 Shpenzimet sipas muajve - Shtator 2018

 

 Shpenzimet sipas muajve - Tetor 2018

 

 Shpenzimet sipas muajve - Nëntor 2018

 

 Shpenzimet sipas muajve - Dhjetor 2018

 

2017

 

 Shpenzimet sipas muajve - Janar 2017

 

 Shpenzimet sipas muajve - Shkurt 2017

 

 Shpenzimet sipas muajve - Mars 2017

 

 Shpenzimet sipas muajve - Prill 2017

 

 Shpenzimet sipas muajve - Maj 2017

 

 Shpenzimet sipas muajve - Qershor 2017

 

 Shpenzimet sipas muajve - Korrik 2017

 

 Shpenzimet sipas muajve - Gusht 2017

 

 Shpenzimet sipas muajve - Shtator 2017

 

 Shpenzimet sipas muajve - Tetor 2017

 

 Shpenzimet sipas muajve - Nëntor 2017

 

 Shpenzimet sipas muajve - Dhjetor 2017