Puna me palë në departamentin e Tatimit në Pronë - Drejtoria e Financave

 

     

E hëne 08:30-15:00 (pauza 12:00-13:00)
E mërkure 08:30-15:00 (pauza 12:00-13:00)
E premte 08:30-15:00 (pauza 12:00-13:00)

 

 

 

 Njoftim për tatimpaguesit e Komunës së Prishtinës

 

 Njoftim nga Drejtoria e Financave - Sektori i tatimit në pronë - Pagesa për këstet e Tatimit në pronë

 

 Njoftim nga Drejtoria e Financave - Sektori i tatimit në pronë

 

 

 Letër falenderim për UBT për dhurimin e 45 maskave mbrojtëse për stafin e Tatimit në pronë