Qendra për Punë Sociale – Vendndodhja e njësive:

Njësia 1 – Rr. UÇK, nr. 69/C – 10 000 Prishtinë Kosovë, telefoni -  038/ 220 955

Njësia 2 - Rruga “Rrahim Beqiri” nr. 134, telefoni  038 200 26015

Njësia 3 -  “ Rr. “Aziz Zhilivoda” telefoni  038/ 611-071 dhe 038/ 611-070.

 

Telefoni kujdestar: 044278792