Lista e projekteve përfituese sipas thirrjes publike për mbështetje financiare të projekteve të OJQ-ve për shërbime sociale 2023

 

 Lista e projekteve të refuzuara sipas thirrjes publike për mbështetje financiare të projekteve të OJQ-ve për shërbime sociale 2023

 

 Lista e projekteve përfituese sipas thirrjes publike për mbështetje financiare të projekteve të OJQ-ve për shërbime sociale 2022

 

 Lista e projekteve të refuzuara sipas thirrjes publike për mbështetje financiare të projekteve të OJQ-ve për shërbime sociale 2022

 

 Listën e aplikuesve të cilat kanë përfituar nga komisioni për ndarjen e subvencioneve 15.08.2022

 

 Listën e aplikuesve të cilat kanë përfituar nga komisioni për ndarjen e subvencioneve 25.07.2022

 

 Listën e aplikuesve të cilat kanë përfituar nga komisioni për ndarjen e subvencioneve 07.07.2022

 

 Listën e aplikuesve të cilat kanë përfituar nga komisioni për ndarjen e subvencioneve 21.06.2022

 

 Listën e aplikuesve të cilat kanë përfituar nga komisioni për ndarjen e subvencioneve 23.05.2022

 

 Lista e projekteve përfituese sipas thirrjes publike për mbështetje financiare të projekteve të OJQ-ve për shërbime sociale 2019

 

 Lista e projekteve të refuzuara sipas thirrjes publike për mbështetje financiare të projekteve të OJQ-ve për shërbime sociale 2019