Thirrja për mbledhjen e parë të Komunitetit për Politikë dhe Financa

 

Thirrja për mbledhjen e dytë të Komunitetit për Politikë dhe Financa

 

Thirrja për mbledhjen e tretë të Komunitetit për Politikë dhe Financa

 

Thirrja për mbledhjen e katërt të Komunitetit për Politikë dhe Financa

 

Thirrja për mbledhjen e pestë të Komunitetit për Politikë dhe Financa

 

Thirrja për mbledhjen e gjashtë të Komunitetit për Politikë dhe Financa

 

Thirrja për mbledhjen e shtatë të Komunitetit për Politikë dhe Financa

 

Thirrja për mbledhjen e tetë të Komunitetit për Politikë dhe Financa

 

Thirrja për mbledhjen e nëntë të Komunitetit për Politikë dhe Financa

 

Thirrja për mbledhjen urgjente të Komunitetit për Politikë dhe Financa

 

Thirrja për mbledhjen urgjente të Komunitetit për Politikë dhe Financa