Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së jashtëzakonshme të Komitetit për Politikë dhe Financa

  Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së parë të Komitetit për Politikë dhe Financa

  Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së jashtëzakonshme të Komitetit për Politikë dhe Financa

  Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së dytë të Kuvendit të Komitetit për Politikë dhe Financa

  Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së tretë të Kuvendit të Komitetit për Politikë dhe Financa

  Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së katërt të Kuvendit të Komitetit për Politikë dhe Financa

  Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes urgjente të Kuvendit të Komitetit për Politikë dhe Financa

  Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së pestë të Komitetit për Politikë dhe Financa

  Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së gjashtë të Komitetit për Politikë dhe Financa

  Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së shtatë të Komitetit për Politikë dhe Financa

  Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së tetë të Komitetit për Politikë dhe Financa

   Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së nëntë të Komitetit për Politikë dhe Financa