Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

  Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së parë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

  Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës 24 2 2015

 

   Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së dytë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

  Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së tretë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

  Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së katërt të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

  Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes urgjente të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

  Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së pestë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

  Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së gjashtë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

  Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së shtatë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së tetë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së nëntë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës