• Predstavlja i štiti interes Opštine i institucija koje se finansiraju od strane Opštine, u civilnom, krivičnom, izvršnom i administrativnom postupku u domaćim sudovima svih nivoa; 
  • Preduzima sve proceduralne radnje za zaštitu imovinskog i pravnog interesa Opštine, u skladu sa određenim odgovornostima prema zakonu; 
  • Vrši i druge dužnosti kao pravni zastupnik Opštine iz okvira odgovornosti koje su određeni Zakonom o Javnom Zastupanju; 
  • Za njegov posao izveštava Predsedniku Opštine.