• Odgovorna je za poboljšanje zaštite prava zajednica;
  • Osigurava da zajednice imaju ravnopravna prava u javnim uslugama na opštinskom nivou;
  • Priprema izveštaje, opisujući detaljno završene poslove, za koje je odgovorna Kancelarija za Zajednice;
  • Vrši i druge dužnosti koje se određuju od strane autoriteta Predsednika Opštine.