Predsedavajući Skupštine

Skupština Opština bira Predsedavajućeg Skupštine Opštine iz redova članova.
Mandat i procedure glasanja su predviđene u odredbama člana 41, ZLS-a.
Predsedavajući Skupštine Opštine saziva i predsedava sednicama Skupštine.
Način sazivanja i predsedavanja sednicama Skupštine se reguliše Pravilnikom o radu Skupštine.
Pravilnik o radu određuje ko saziva i predsedava sednicu Skupštine Opštine, ako je pozicija predsedavajućeg nepopunjena, ili zbog ikakvog razloga on/ona ne prisustvuje sednici.