Komitet za Zajednice se osniva od Skupštine Opštine i u njenom sastavu, sem članova Skupštine, mogu se uključiti i predstavnici zajednica koji se ne predstavljaju u Skupštini, ali su stanovnici Opštine.

Komitet za Zajednice promoviše prava i interese zajednica i razmatra svako kršenje koje se čini u tom pravu, takođe vrši njenu preporuku u Skupštini Opštine.

Tokom osnivanja Komiteta za Zajednice, Skupština Opštine treba da obezbedi da je sprovedena procedura za imenovanje članova ovih komiteta, u skladu sa odredbom ZLS-a.

Komitet za zajednice ima pravo da, u okviru Opštine, obezbedi da:

  • a) Nijedna osoba, koja uzima na sebe javne zadatke ili drži javni položaj, ne sme da čini diskriminaciju nad nijednom osobom po nikakvoj osnovi, zbog etničke pripadnosti, jezika ili veze sa zajednicom;

  • b) Svi građani uživaju pravo na ravnopravan način za: civilno, političko, ekonomsko, društveno, kulturno pravo i jednake mogućnosti za zapošljavanje u opštinskim/gradskim uslugama, u svim nivoima;

  • c) Opštinska javna služba/osoblje izražava u ravnopravnoj proporciji broj kvalifikovanih predstavnika zajednica na svim nivoima.