Javni poziv za ponudu javne finansijske podrške za finansiranje projekata/programa NVO za organizaciju kulturnih aktivnosti kao što su festivali i manifestacije, muzika, publikacije, kinematografija i pozorište u opštini Priština

- 22 Mar 2019

 

Javni poziv za ponudu javne finansijske podrške za finansiranje projekata/programa NVO za organizaciju kulturnih aktivnosti kao što su festivali i manifestacije, muzika, publikacije, kinematografija i pozorište u opštini Priština.


1. Direkcija za kulturu, omladinu i sport u opštini Priština poziva sve nevladine organizacije koje su registrovane u Republici Kosovo, čiji program rada je fokusiran u oblasti kulture, da konkurišu za finansijsku podršku za projekte koji doprinose za organizovanje festivala i manifestacija, muzike, publikacija, kinematografije i pozorišta u opštini Priština.

2. NVO u skladu sa ovim javnim pozivom mogu da apliciraju sa projektima/programima za organizaciju kulturnih aktivnosti.

3. Nevladine organizacije mogu da konkurišu sa jednim projektom da doprinesu u organizaciju kulturnih područja, upomoć sledećih aktivnosti:
- Festivali i manifestacije;
- Muzika;
- Izdaje;
- Kinematografija i
- Pozorište.
4. Ukupna planirana vrednost poziva iznosi 415,000€ (Evra).
Minimalni iznos finansijske podrške koji se može dodeliti za svaki individualni projekat iznosi 500 € (Evra), dok maksimalni iznos za jedan projekat iznosi 11,600€ (evra).

5. Krajnji rok za dostavu predloga je 15 radnih dana, znaci od 22.03.2019 god i završava se dana 12.04.2019 god.

6. NVO, pojedinci i biznisi mogu konkurisati sa jednim projektom. Period za sprovođenje projekta je do kraja decembra meseca 2019.
Pravo konkurisanja sa svojim projektima imaju NVO koje su registrovane u registru nevladinih organizacija Republike Kosovo i koje deluju u Republici Kosovo najmanje godinu dana pre datuma objave javnog poziva. NVO koje se prijavljuju treba da dokažu da je njihov program rada fokusiran na oblastima: festivali i događaji, muzika, publikacije, kinematografija i pozorišta

7. Predlozi se dostavljaju samo u okviru predviđenog formulara, koji se zajedno sa Uputstvom za aplikante, nalaze na raspolaganju na internet stranici Opštine Priština http://krs.prishtinaonline.com/

Kompletna dokumentacija treba da se dostavi samo preko online aplikacije: http://krs.prishtinaonline.com/

Proces prihvatanja, otvaranja i razmatranja aplikacija, vrednovanje aplikacija, ugovaranje, resursi, vreme i način podnošenja žalbi, postupanje sa dokumentima i kalendar implementacije poziva su detaljno predstavljeni u Uputstvu za aplikante u okviru javnog poziva.

Za finansijsku podršku razmotriti će se samo projekti koji su primljeni u roku propisanom ovim javnim pozivom, a koji u potpunosti ispunjavaju uslove javnog poziva.

Sva pitanja u vezi sa javnim pozivom možete razjasniti samo elektronskim putem, slanjem e-maila na adresu: kultura.pr@rks-gov.net i na broj telefona +383 38226417.

 

Javni poziv za ponudu javne finansijske podrške za finansiranje projekata/programa NVO za organizaciju kulturnih aktivnosti kao što su festivali i manifestacije, muzika, publikacije, kinematografija i pozorište u opštini Priština

 

Uputstva za aplikante