Durmishi viziton punimet në platonë afër çerdhes “Lulevera” - 24 qershor 2015

- 24 Jun 2015

Në kuadër të investimeve infrastrukturore në lagjen “Dardania” ka filluar edhe regjenerimi i platosë në afërsi të institucionit parashkollor “Lulevera”. Për herë të parë, pas shumë vitesh, bëhen investime të këtilla në këtë lagje.

“Vlera e investimeve në këtë plato është rreth 100 mijë euro, ndërsa afati i kryerjes së punimeve është 30 ditë pune. Punimet janë duke u zhvilluar me një intensitet të lartë, ndërsa nuk do të zgjasin shumë. Ky është një projekt përafërsisht i ngjashëm sikurse platoja afër PTK – së. Në këtë mënyrë do të kompletohet një pjesë e infrastrukturës në lagjen “Dardania” dhe do ta ketë pos një pamje shumë të mirë, po ashtu do të kryhen edhe hidroizolimet, do të vendosen pllaka të cilësisë shumë të lartë, por edhe me hapësira të gjelbra dhe kënde rekreative që janë planifikuar në kuadër të kësaj platoje”, tha drejtori i Drejtorisë së Infrastrukturës Lokale, Hysen Durmishi.

Komuna e Prishtinës planifikon që në të ardhmen t’i rigjenerojë edhe platotë e tjera që ndodhen në këtë pjesë të qytetit.