Konkurs për ndarjen e bursave për studentë të Komunës së Prishtinës