Lista e përfituesve për ushtrimin e veprimtarisë afariste taksi

- 08 Dec 2023

Lista e përfituesve për ushtrimin e veprimtarisë afariste taksi:

1.       NPS “Allmakes Global Services”;

2.       SHPK “Marketing Solution”;

3.       SHPK “Mercom Company”.

Palët e pa kënaqura mund të parashtrojnë ankesë në afat prej tre (3) ditësh nga data e publikimit të njoftimit.

Ankesa duhet t’i drejtohet Komisonit për Ankesa dhe Parashtresa, në ndërtesën e vjetër të Kryeqytetit.