Drejtoria për Sport ndanë 20 Bursa për Sportistët e Rinjë të Prishtinës

- 21 Nov 2023

Me qëllim që t’i ndihmojmë sportistët e rinjë të moshës 15-21 vjeç që të kenë vullnet dhe të punojnë për arritjen e rezultateve sa më të mira. Drejtoria për Sport ndanë 20 Bursa për Sportistët e Rinjë të Prishtinës

Vlera e bursës që do iu ndahet këtyre të rinjëve është 1000 Euro.

Këto bursa janë ndarë në bazë të kritereve të përcaktuara në Konkursin e hapur kohë më parë nga Drejtoria e Sportit.


Lista e përfituesve të bursave për Sportistët e Rinjë të Prishtinës