Ofertë Publike për dhënien me qira të vendgjuetive të përbashkëta që shtrihen ne territorin e Komunës së Prishtinës