Lista e përfituesve për Freza për traktor, Rotoballer për konzervimin e barit dhe mbështjellësi me folie për rotoballa 2023, Shpërndarëse të plehut të shtalles, Mikser për ushqim voluminoz të kafshëve - Drejtoria e Bujqësisë