Thirrje për aplikim - Përkrahje në bletari - pagesa direkte 2023