Konkurs plotësues për regjistrimin e nxënësve në klasën e dhjetë (10) të gjimnazeve dhe të shkollave profesionale për vitin shkollor 2023/2024