Njoftim për qytetarë lidhur me mbylljen e segmentit të dytë të rrugës "Nekibe Kelmendi"

- 06 Jun 2023

Për shkak të punimeve që do të zhvillohen në segmentin e dytë të rrugës "Nekibe Kelmendi", rruga do të jetë e mbyllur nga data 7 Qershor 2023, në afat prej 30 ditësh.

Vetëm banorët e lagjës do të kenë qasje, qytetarët mund të shfrytëzojnë rrugët alternative sipas skicës.