Thirrje për aplikim - Furnizimi me kultivatorë për fermerë, prodhues të bimëve mjekësore aromatike, kultivues të perimeve dhe kultivues të pemëve drufutore