Thirrje publike - Mbështetje financiare për projekt propozime të aktiviteteve sportive - Drejtoria e Sportit