Kodet Unike të aplikuesve për rimbursim #covid19 që do të ekzekutohen gjatë muajit Qershor

- 18 Jun 2021

 

 

 Kodet unike që do të paguhen në muajin Qershor

 

Kodet unike që janë paguar më herët:

 

 Kodet unike 28.05.2021-06.06.2021

 

 Kodet unike të paguara në Maj

 

Kodet Unike të paguara në Janar

 

Aplikuesit që nuk e gjejnë kodin unik të tyre dhe që kanë aplikuar gjatë datave:  8 Dhjetor 2020 - 16 Qershor 2021, duhet të na shkruajnë email me numrin e tyre personal për të parë se ku qëndron problemi: komunaprishtine@rks-gov.net

 

Vërejtje: Testet serologjike dhe antigjene të bëra në klinika private nuk rimbursohen.