Kodet Unike të aplikuesve për rimbursim #covid19 që do të ekzekutohen gjatë muajit Maj

- 09 May 2021

Komuna e Prishtinës ka filluar me ekzekutimin e mjeteve për të gjithë aplikuesit që kanë rezultuar pozitiv me covid19, nëpërmjet:

RT - PCR (pra, që është në listat e IKSHPK-së) dhe klinikat private të licensuara nga MSH.

Serologjik - Qendrat e Mjekësisë Familjare, Prishtinë

Rapid - Qendrat e Mjekësisë Familjare, Prishtinë.

 

 Kodet unike

 

 Këto kode do të ekzekutohen pjesë-pjesë deri në fund të muajit Maj.

 

Vërejtje: Aplikuesit që nuk e gjejnë kodin unik të tyre dhe që kanë aplikuar gjatë muajve Dhjetor 2020 -Shkurt 2021, duhet të na shkruajnë email për të parë se ku qëndron problemi: komunaprishtine@rks-gov.net

 

 

Kodet Unike të paguara në Janar