Thirrje publike - Performancë Muzikore - Drejtoria e Kulturës