Thirrje publike - Art në Hapësira Publike - Drejtoria e Kulturës