Lista përfundimtare - Mësim klasor - edukatore  31.08.2017

 

  Lista përfundimtare - Drejtimet profesionale   31.08.2017

 

  Lista përfundimtare - Lëndët natyrore-shoqërore   31.08.2017

 

  Lista përfundimtare - Lëndët gjuhësore   31.08.2017

 

  NJOFTIM-Plotësues për drejtor të IP 01.02.2017

 

NJOFTIM-Publikimi i rezultateve për drejtor të IP 01.02.2017

 

Njoftim për përzgjedhjen e kandidatëve në IEAA 12.01.2017

 

 Njoftim për kandidatët e përzgjedhur për stafin arsimor në IEAA 31.08.2016