E-mail: alban.zogaj@rks-gov.net

Tel:      038 200 400 04

 

Alban Zogaj rođen 1983-e godine u Prištini.

Osnovno obrazovanje završio je u školi "Ismail Qemail" u Prištini, a srednju u Gimnaziji "Xhevdet Doda". Nakon završetka studija za ekonomiju na Prištinskom Univerzitetu (2001-2004), 2006-te godine magistrirao je ekonomiju na Univerzitetu “Staffordshire University” u Engleskoj. Zvanje „Doktor ekonomskih nauka“ dobio je 2015. godine na „Universita Politecnica Delle Marche“, u Italiji.

Alban je predavač ekonomije od 2007-me godine. Bio je direktor Kole]a “Riinvest” i direktor istraživanja na Institutu Riinvest. Kao vodeći ekonomista, razvijao je projekte za Millennium Challenge Corporation - MCC (2016-2020), u okviru Kabineta premijera.

Bio je ekonomski savetnik u Centralnoj banci Kosova.

Kontinuirano je bio angažovan u istraživanjima, analizama, zastupanju i razvojnim projektima na Kosovu. Autor je mnogih članaka i analiza, uglavnom o socio-ekonomskim temama.

Zogaj je 2020-te godine obavljao funkciju šefa Kabineta Ministra za infrastrukturu i životnu sredinu.

Alban Zogaj je član Centralnog predsedništva LDK-a, kao i šef izbornog štaba Prištine.